Go to Vaniquotes | Go to Vanipedia | Go to Vanimedia


Vanisource - the complete essence of Vedic knowledge


SB 10.68.49

From Vanisource

His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada


Please note: The synonyms, translation and purport of this verse were composed by disciples of Śrīla Prabhupāda

TEXT 49

śrī-śuka uvāca
evaṁ prapannaiḥ saṁvignair
vepamānāyanair balaḥ
prasāditaḥ su-prasanno
mā bhaiṣṭety abhayaṁ dadau


SYNONYMS

śrī-śukaḥ uvāca—Śukadeva Gosvāmī said; evam—thus; prapannaiḥ—by those who were surrendering; saṁvignaiḥ—greatly distressed; vepamāna—shaking; ayanaiḥ—whose place of residence; balaḥ—Lord Balarāma; prasāditaḥ—propitiated; su—very; prasannaḥ—calm and gracious; mā bhaiṣṭa—do not be afraid; iti—thus saying; abhayam—relief from fear; dadau—He gave.

Translation and purport composed by disciples of Śrīla Prabhupāda


TRANSLATION

Śukadeva Gosvāmī said: Thus propitiated by the Kurus, whose city was trembling and who were surrendering to Him in great distress, Lord Balarāma became very calm and kindly disposed toward them. "Do not be afraid," He said, and took away their fear.... more about "SB 10.68.49"
Śukadeva Gosvāmī +
King Parīkṣit +