Go to Vaniquotes | Go to Vanipedia | Go to Vanimedia


Vanisource - the complete essence of Vedic knowledge


SB 9.24.21-23

His Divine Grace
A.C. Bhaktivedanta Swami PrabhupadaTEXTS 21-23

tasyāhukaś cāhukī ca
kanyā caivāhukātmajau
devakaś cograsenaś ca
catvāro devakātmajāḥ
devavān upadevaś ca
sudevo devavardhanaḥ
teṣāṁ svasāraḥ saptāsan
dhṛtadevādayo nṛpa
śāntidevopadevā ca
śrīdevā devarakṣitā
sahadevā devakī ca
vasudeva uvāha tāḥ


SYNONYMS

tasya — from him (Punarvasu); āhukaḥ — Āhuka; ca — and; āhukī — Āhukī; ca — also; kanyā — a daughter; ca — also; eva — indeed; āhuka — of Āhuka; ātmajau — two sons; devakaḥ — Devaka; ca — and; ugrasenaḥ — Ugrasena; ca — also; catvāraḥ — four; devaka-ātmajāḥ — sons of Devaka; devavān — Devavān; upadevaḥ — Upadeva; ca — and; sudevaḥ — Sudeva; devavardhanaḥ — Devavardhana; teṣām — of all of them; svasāraḥ — sisters; sapta — seven; āsan — existed; dhṛtadevā-ādayaḥ — headed by Dhṛtadevā; nṛpa — O King (Mahārāja Parīkṣit); śāntidevā — Śāntidevā; upadevā — Upadevā; ca — also; śrīdevā — Śrīdevā; devarakṣitā — Devarakṣitā; sahadevā — Sahadevā; devakī — Devakī; ca — and; vasudevaḥ — Śrī Vasudeva, the father of Kṛṣṇa; uvāha — married; tāḥ — them.


TRANSLATION

Punarvasu had a son and a daughter, named Āhuka and Āhukī respectively, and Āhuka had two sons, named Devaka and Ugrasena. Devaka had four sons, named Devavān, Upadeva, Sudeva and Devavardhana, and he also had seven daughters, named Śāntidevā, Upadevā, Śrīdevā, Devarakṣitā, Sahadevā, Devakī and Dhṛtadevā. Dhṛtadevā was the eldest. Vasudeva, the father of Kṛṣṇa, married all these sisters.... more about "SB 9.24.21-23"
Śukadeva Gosvāmī +
King Parīkṣit +